Alt om mirkakelmolekylet l-arginine!

L-arginine.no

Tilstander og sykdommer hvor det påstås at l-arginine kan hjelpe

Hva kan L-arginine hjelpe mot?

L-arginine har fått betegnelsen som mirakelmolekylet og tildeles dermed svært mange positive virkninger på kroppen. Det som er ganske godt dokumentert er at det har en positiv innvirkning på blodsirkulasjonen i kroppen noe de aller fleste umiddelbart forstår den positive effekten av.

Det å ha god blodgjennomstrømning i kroppen er helt essensielt for at kroppen skal kunne "reparere seg selv" i forbindelse med sykdom, skader og andre kroniske plager.

Her er noen av tilstandene/ sykdommene som det hevdes at l-arginine har en effekt på:

- Herpes. Noen påstår at herpes forverres av l-arginine mens andre påstår de blir bedre. En påstand i denne sammenheng er at billige urene l-arginine produkter kan virke forverrende mens rene anerkjente produkter som proargi9 har en positiv virkning for dem som sliter med herpes.

- Forkalkninger/ plakk i blodårene. En av de viktigste positive effektene av å ta l-arginine tilskudd. Relativt godt dokumentert påstand.

- Impotens. Den avslappende virkningen l-arginine har på blodårene kan slå ut positivt for menn som sliter med impotens.

- Migrene. Forenklet så innebærer migrene at små blodårer i hodet trekker seg sammen. Når l-arginine har en motsatt effekt er det naturlig at mange kan merke en forbedring av migreneplager ved bruk av l-arginine. Vær oppmerksom på at l-arginine i en startfase kan virke forverrende før det deretter hjelper.

- Diabetes. Det påstås at l-arginine bidrar til økt produksjon av insulin for dem som sliter med for lave nivåer. Dersom du har diabetes/ sukkersyke bør du i en startperiode med l-arginine være veldig nøye med å måle blodsukkeret jevnlig frem til du er blitt vant til effektene l-arginine har på blodsukkernivået/ insulinproduksjonen i din kropp.

- Fordøyelsen. L-arginine kan gi problemer med løs mage/ diaré, spesielt når man begynner med dette tilskuddet. Dersom man opplever problemer med dette bør det deles opp i flere mindre daglige doser frem til kroppen blir vant til det. Forøvrig skal forbedringen i blodsirkulasjonen også gi en positiv effekt på mage og tarmsystemet.

- Liggesår. Liggesår kan være en smertefull og ekstra komplikasjon hos personer som er sengeliggende av andre årsaker. Det er mange som har opplevd veldige gode resultater mot liggesår og andre typer sår som ikke vil gro etter at de har begynt med l-arginine tilskudd. Ved økt blodsirkulasjon og ved å oppnå god blodgjennomstrømning helt ut i de minste blodårene er det nærmest selvforklarende hvorfor dette har en god effekt på liggesår.

- Trening. De som tar l-arginine opplever betydelig effekt i forbindelse med trening. Dette gjelder både ved styrke og utholdenhetstrening og slår ut i direkte virkning på styrke og utholdenhet samt redusert restitusjons tid. For dem som driver med idrett utover det som kan betegnes mosjonistnivå så er dette med restitusjon nærmest uvurderlig i forhold til å kunne trene enda mer og hardere enn de man konkurrerer i mot.

Copyrighted content. All Rights Reserved.